Služby pro Firmy a Podnikatele

Poskytujeme služby v oblasti účetnictví, daní, controllingu, finančního plánování atp. Níže uvedený výčet nemusí být úplný. Prosíme neváhejte se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.

Vedení účetnictví pro firmy

 • Účtujeme a evidujeme vaše účetní doklady
 • Účtujeme a evidujeme vaše závazky a pohledávky
 • Vystavujeme a odesíláme vaše účetní doklady
 • Zpracujeme řádnou i mimořádnou účetní závěrku

Vedení daňové evidence pro OSVČ

 • Evidujeme vaše účetní doklady
 • Evidujeme vaše závazky a pohledávky
 • Zpracujeme a odevzdáme vaše daňové přiznání 
 • Zpracujeme a odevzdáme vaše přehledy OSVČ
 • Komunikujeme za vás s úřady

Zpracování, přiznání a vyúčtování daní

 • Zpracujeme a podáme vaše přiznání k dani z příjmu
 • Zpracujeme a podáme vaše přiznání k dani silniční
 • Zpracujeme a podáme vaše přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Zpracujeme a podáme další přiznání dle potřeby
 • Zpracujeme a podáme přehledy OSVČ
 • Zpracujeme a podáme přehledy pojištění za zaměstnance

Zpracování a vyúčtování DPH

 • Evidujeme a vyúčtujeme vaši daňovou povinnost k DPH
 • Podáme vaše přiznání k DPH
 • Zpracujeme a odevzdáme kontrolní hlášení k DPH
 • Zpracujeme a odevzdáme souhrnné hlášení k DPH

Hlídání účetních povinností

 • Sledujeme za Vás nové i stávající účetní povinnosti
 • Striktně dodržujeme termíny daňového kalendáře
 • Hlídáme nové zákony a změny povinností vůči státu

Mzdové účetnictví

 • Vedeme personální agendu
 • Účtujeme o mzdách a mzdových nákladech
 • Zařizujeme vše potřebné se Správou sociálního zabezpečení
 • Zařizujeme vše potřebné se zdravotními pojišťovnami

Zastupujeme Vás před úřady

Přebíráme za vás zodpovědnost a jednáme za vás před:

 • Finančním úřadem
 • Správou sociálního zabezpečení
 • Zdravotními pojišťovnami
 • Celními úřady
 • Úřady s místní působností

Pravidelně Vás informujeme

 • Spravujeme pro vás aktuální přehled závazků
 • Spravujeme pro vás aktuální přehled pohledávek
 • Poskytujeme průběžný přehled hospodaření
 • Poskytujeme přehledy aktiv a pasiv
 • Připravíme vám aktuální i statistické přehledy nákladů
 • Zpracováváme informace o stavu a vývoji tržeb

Controlling a plánování (nadstandardní služby)

 • Analyzujeme vaše účetní data

 • Vyhodnocujeme rentabilitu jednotlivých činností

 • Vyhodnocujeme návratnost investic

 • Vyhodnocujeme rentabilitu vašich aktiv

 • Zpracováváme přehledové grafy

 • Analyzujeme úspěšnost jednotlivých období, nebo činností

 • Pomáháme vám s plány na další období